فروش ویلا ساحلی استخر دار در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا نیم پلوت شهرک ساحلی خانه دریا در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا دوبلکس نما‌رومی درسرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلانما مدرن دوبلکس داخل شهرک در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین داخل شهرک سند‌دار در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا داخل شهرک با نگهبان سند‌‌دار در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی بانگهبانی در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید و فروش ویلا در سرخرود
فروش
چمستان
فروش۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین داخل شهرک در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا شهرکی نزدیک به ساحل دریا سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا نوساز نما رومی شهرکی در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
ویلا شهرکی در آمل
فروش
مازندرانآمل
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا شهرکی در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا نزدیک جنگل در چمستان
فروش
مازندرانچمستان
فروش۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید و فروش زمین در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا شهرکی در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۲۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا در رویان
فروش
مازندرانرویان
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان