مازندران خرید و فروش ویلا جنگلی
فروش
چمستان
فروش۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا در مازندران
فروش
نوشهر
فروش۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید و فروش ویلا جنگلی در مازندران
فروش
نوشهر
فروش۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
قیمت ویلا جنگلی در نوشهر شمال
فروش
نوشهر
فروش۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید و فروش ویلا شهرکی در رویان مازندران
فروش
رویان
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
قیمت خرید ویلا در شمال
فروش
رویان
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا جنگلی چمستان
فروش
چمستان
فروش۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا دید به جنگل رویان شهرکی
فروش
رویان
فروش۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
قیمت ویلا های شهرکی در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا داخل شهرک جنگلی نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان